sieli garant'iebi p'roduktsiaze surati

გამარჯობა ძვირფასო მომხმარებელო! 

პირველ რიგში მსურს მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ეწვიეთ ჩემს ონლაინ

მაღაზიას! მე არ მოველი, ავტომატურად მენდოთ სიტყვაზე  პროდუქციის

მაღალ ხარისხთან  დაკავშირებით. იმისათვის, რომ თქვენ აბსოლუტურად

მშვიდად იყოთ და  შეგეძლოთ  სტრესის გარეშე, სიამოვნებით შეიძინოთ

და  მოიხმაროთ სიელის ბრენდული სუნამოები და კოსმეტიკა, თქვენთვის

მომზადებული  მაქვს გარანტიების მთელი პალიტრა! მე პირადად, მალხაზ

ტაბაღუა  -  სიელის ექსპერტი  სუნამოს საკითხში,  გარწმუნებთ,  რომ 2004

წლიდან ვთანამშრომლობ სიელთან და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ,

ამ ხნის მანძილზე ერთი  დაბრუნებაც არ მქონდა  ჩემი ლოიალური კლიენ-

ტებისგან.  ეს გამოცდილება ხარისხთან  დაკავშირებით,  მაძლევს  სითამა-

მეს,  მოგცეთ 100%-იანი გარანტია! რას ეფუძნება  ასეთი დაჯერებულობა?

მოდით ერთად ვნახოთ.

sieli p'arpiumerebi surati

1.  სიელის მარკის სუნამოებს ქმნის მსოფლიო კლასის 30 ფრანგი პაფიუმე-

რი,  რომლებმაც  ცნობილი მოდის სახლებისთვის და დიზაინერებისთვის 

შექმნეს  ბესტსელერი არომატები.  ამიტომ, თქვენ ყოველთვის დარწმუნე-

ბული  ხართ, რომ ეს გენიალური პარფიუმერები  ქმნიან მხოლოდ მაღალი 

კლასის პროდუქციას.  გაეცანით სუნამოების კოლექციას

2.  სიელის სუნამოები იქმნება უმალესი ხარისხის ლუქსის კლასის პარფი-

უმერული კომპოზიციებისგან ევროპის 4  წამყვან ლაბორატორიაში, სადაც

არომატები მზადდება  ისეთი  გიგანტებისთვის, როგორც:  DIOR,   GUCCI,

GIVENCHY, CHANEL, VERACE, NARCISCO RODRIGUES, HERMES.

sieli parfiumeruli laboratoria surati

4.   სიელის სუნამოები და  კოსმეტიკა  2004  წლიდან მონაწილეობას ღებუ-

ლობს ისეთ პრესტიჟულ  საერთაშორისო კონკურსებში, როგორც, SUMMER

FRAGRANCE  FESTIVAL, FIFI  FRAGRANCE AWARDS, სადაც წლების მანძილზე 

სიელის 40 არომატმა მიიღო უმაღლესი ჯილდოები პარფიუმერული ოსკარე-

ბი და დილომები ყველa პრესტიჟულ ნომინაციებში: FRAGRANCE OF YEAR,

BEST DUET, HIGH DESIGNE, BEST COLLECTION. გაეცანით მამაკაცის კოლექციას

sielis sunamoebis jildoebi fifi fragrance award surati

თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სუნამოს მდგადობას რამდენიმე 

ფაქტორი განაპირობებს. მათ შორისაა:

1.  სუნამოს კლასიფიკაცია ანუ მიმათულება  -  ყვავილოვანი, მერქ-

ნული, ხილოვანი, ცხოველური წარმოშობის, აღმოსავლური ტიპის,

ციტრუსოვანი და ა.შ.  

2.   პარფიუმერული  კომპოზიციის მოცულობა  წყალთან და სპირტ-

თან მიმართებაში, რაც სუნამოს ჰყოფს ქვეკლასებად. 

სუნამო ანუ Parfum

სუნამოს წყალი - Eau de parfum

ტუალეტის წყალი - Eau de toilette 

ოდეკოლონი - Eau de cologne          

ეწვიეთ ჩვენს საავტორო ბლოგს აქვე, ჩვენ საიტზე და გაიგეთ, რა

ფაქტორები განაპირობებს სუნამოს მდგრადობას: სუნამოს მდგრადობა

sunamos mdgradoba - rogor shevarchiot sunamo surati

ყველაზე  მაღალ კონცენტრაციად პარფიუმერები თვლიან  სუნამოს

(parfum).  სიელის  ბრენდული სუნამოები იქმნება მაღალი  კონცენ-

ტრაციის კომპოზიებისგან და ჩვენი არომატების კოლექცია შედგება

სუნამოსა და სუნამოს წყლისგან. სუნამოს მდგრადობა ასევე, დამო-

კიდებულია წელიწადის  დროზე;  ზამთარში, მაგალითად,  არ გამო-

იყენება ჰაეროვანი,  გრილი და ძალიან ნაზი არომატები,  ვინაიდან 

ზამთრის სუსხი და სიცივე ახშობს ასეთი არომატების ჟღერადობას.

ამიტომ  ზამთარში გამოიყენება  აღმოსავლური ტიპის,  ტკბილი და

უფრო მძაფრი ცხოველური  წარმოშობის სუნამოები.

garantiebi sunamoze surati

და  პირიქით,  გაზაფხულზე და ზაფხულში პარფიუმერები გვირჩე-

ვენ გრილ, ჰაეროვან და ნაზი სრუქტურის არომატებს, იმიტომ რომ

თბილ ან  ცხელ დღეებში არომატული კომპოზიცია უფრო ინტენსი-

ურად აქროლდება  ადამიანის თბილი კანიდან. 

კანის ტიპი:   ცნობილია,  რომ ცხიმიანი კანი უკეთ იწოვს  სუნამოს

და ამავე დროს უფრო ინტენსიურად აქროლდება და გამყოლი სურ-

ნელი, ანუ შლეიფი ახასიათებს. აქედან გამომდინარე, ცხიმიანი კა-

ნისთვის უნდა  შეირჩეს ყვავილოვანი, მერქნული ტიპის არომატე-

ბი.  მშრალი  კანისთვის კი, პირიქით,  უკეთესია უფრო ჰაეროვანი,

ციტრუსოვანი  და ხილოვანი  მიმართულების სუნამო. გამომდინა-

რე  ზემოთ  თქმულიდან,  სიელის  მაღალკვალიფიციური კონსულ-

ტანტები კლიენტთან  მუშაობისას,  ითვლისწინებენ ყველა ზემოთ

აღნიშნულ ფაქტორებს და მათი გათვალისწინებით ურჩევენ ჩვენი

კოლექციიდან სუნამოებს.  ამიტომ თქვენ ყოველთვის  ღებულობთ

საუკეთესო  რეზულტატს და  კმაყოფილებას  სიელის  სუნამოების

გამოყენებით!  

ძვირფასო მკითხველო! მოდით ერთად  შევაჯამოთ,  განხილული

დეტალები  და კიდევ ერთხელ დარწმუნდით,  რატომ შეგიძლიათ

ენდოთ სიელის მარკის პროდუქციის ხარისხს.

1.  სიელის მარკის სუნამოებს ქმნის მსოფლიო კლასის 30 ფრანგი

პაფიუმერი.

2.  სიელის  სუნამოები  იქმნება უმალესი  ხარისხის ლუქსის  კლა-

სის პარფიუმერული კომპოზიციებისგან ევროპის 4 წამყვან ლაბო-

რატორიაში.

3.  სიელის 40 არომატს საერთაშორისო კონკურსებზე მიღებული

აქვს უმაღლესი ჯილდოები  -  პარფიუმერული ოსკარები.

4.  სიელის ბრენდული სუნამოები იქმნება მაღალი კონცენტრაცი-

ის კომპოზიებისგან და კოლექცია  შედგება სუნამოსა და სუნამოს

წყლისგან.

5.   ყველა  ზემოთაღნიშნული  ფაქტორების  გათვალისწინებით

სიელის არომა-სტილისტები  ურჩევენ  მომხმარებელს  სუნამოს,

რომელიც შეესაბამება:

წელიწადის დროს

მომხმარებლის კანის ტიპს 

მომხმარებლის ფსიქოტიპს 

ჩვენი გარანტია ეფუძნება ყველა ამ მნიშვნელოვან ფაქტორს და

არცერთი მათგანი არ უნდა  იყოს გამორიცხული,  რაშიც,  ძვირ-

ფასო  მკითხველო,  თქვენი  დახმარებაც  გვჭირდება.   მხოლოდ

მაშინ  ვღებულობთ  საუკეთესო  რეზულტატებს! კიდევ ერთხელ

დიდ მადლობას გიხდით, რომ გვეწვიეთ სტუმრად და გისურვებთ

წარმატებებს!