ბალანსი:

მოიწვიე მეგობარი:

დაგროვების მეთოდები

დაგროვება
1 / 1
ყოველ შეკვეთაზე
100
პირველ შეკვეთაზე
1 000
მეგობრის შეკვეთაზე
500
პროდუქტის შეფასება
100

დაგროვების ისტორია