ლაბორატორია CIEL-ის კრედო — ეს არის მსოფლიო ბრენდების დონის პროდუქცია ოპტიმალურ ფასად. CIEL-ის სრული პროდუქცია გადის სერთიფიცირების მთლიან პროცესს, გაჩნია საერთაშორისო სტანდარტის ISO9001 სერთიფიკატი და დამოწმებულია საბაჟო კავშირის ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობის დეკლარაციით — “პარფიუმერული და კოსმეტიკური პროდუქტების უსაფრთხოების შესახებ”.

 

თითოეული პროდუქტის სერტიფიკატი შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის ბარათში. კომპანია სიელის პარტნიორები არიან მსოფლიო დონის ცნობილი პარფიუმერული ლაბორატორიები, ისეთები, როგორებიცაა: IFF, TAKASAGO, DROM FRAGRANCE, MANE, ARGEVILLE, BASF, TECHNICO FLOR, FIRMENICH.